Jedinjenje X

U okviru jednog od programa agencije NASA, letelica ''Viking 1'' je 1976. godine sletela na Mars, u okviru potrage za živim svetom na ovoj planeti. ''Viking 1'' je bio, između ostalog, opremljen i gasnim hromatografom - masenim spektrometrom, uređajem koji hromatografskim principima razdvaja uzorkovanu smešu na njene komponente, koje potom pojedinačno analizira pomoću masenog spektrometra. Ovom prilikom nije potvrđeno postojanje nijednog organskog molekula, čak ni onih koji su potencijalno dospeli bombardovanjem površine Marsa meteoritima.

Soja - jedna od najkontroverznijih namrnica na svetu

Soja

U zavisnosti od toga koga pitate, ona je „super hrana“ ili otrov koji remeti hormone. Naravno, kao i sa svim stvarima u ishrani postoje dobre i loše stvari.

Zrna soje su mahunarke koje su potekle iz istočne Azije, ali se se proizvode u velikoj meri i u svim delovima sveta. Soja se koristi za pravljenje različite hrane. Zrna mogu da se jedu kao cela. Bitno je da mora biti kuvana jer ako se jede živa onda je otrovna. Koristi se i u tofu namazu, sojinom mleku i mesnim supstituentima. Najviše se koristi za pravljenje ulja.

Jesti ili ne jesti gluten?

Gluten (od latinskog Gluten, lepak) je kompozitni protein koji se nalazi u pšenici i srodnim žitaricama, kao što su raž i ječam. U ovsu se ne pojavljuje prirodno, ali pošto se ovas često uzgaja odmah pored pšenice, i gotovo uvek industrijski prerađuje u istim postrojenjima kao pšenica, to je ovas gotovo uvek kontamirniran ovim toksičnim proteinom. Kukuruz i pirinač ne sadrže gluten. Gluten daje testu elastičnost, pomaže podizanje testa i držanje oblika. Koristi se u kozmetici, u šamponima za kosu, i ostalim dermatološkim preparacijama.

Izvanredan uspeh srpskih hemičara na međunarodnoj olimpijadi

pobednici

Jedan od naših moderatora i aktivnih članova na prethodnim verzijama sajta, a i sada, Aleksa Milosavljević osvojio je zlatnu medalju na olimpijadi u Bakuu. Uz njega su tu i Miloš Selaković iz Užičke gimnazije i Miloš Grubor iz Matematičke gimnazije – srebrne medalje, a Stefan Stojanović iz Gimnazije u Leskovcu je osvojio bronzanu medalju.

Sve čestitke, momci, ponosni smo na vas!

http://icho2015.msu.az/results.php 

 

Dopuni polje

Trovanje metanolom dešava se jer se metanol oksiduje do formaldehida i mravlje kiseline koja napada optički nerv, uzrokujući slepilo. Etanol se daje kao protivotrov za trovanje metanolom. Etanol se oksiduje pre metanola, i posledično, oksidacija metanola se usporava, tako da se toksični produkti ne nakupe.

Sa aspekta enzima, ovo je primer_____________________________. 

Hemijske veze. Polarnost hemijske veze i molekula.

Polarnost veze i molekula je nešto što neki ljudi slabije razumeju pa ću prvenstveno to probati ovde da objasnim. Usput, spomenuću i osnovne tipove hemijskih veza i kako one nastaju. Hemijske veze sam želeo da izbegnem jer ima toliko tema razrađenih i napisanih po knjigama i internetu da je to vrlo lako naučiti, ali ipak sam odlučio da je zbog detaljnijeg objašnjena neophodno da spomenem neke od najbitnijih stvari.

 

Valentni elektroni. Luisove formule.

 

Slatko, a ne goji? - Aspartam i stevija

Mnogi danas spominju pojam veštački zaslađivač ali se ne zapitaju koliko su oni štetni, ili možda dobri. Ovde će biti pomenuto nekoliko zaslađivača, a elaboriraću samo dva: aspartam i steviju.

Endotermni i egzotermni procesi- Rastvaranje i kristalizacija

Svi manje više znamo definicije da je egzotermni proces proces u kome se oslobađa, a kod endotermnog procesa se ulaže toplota.Znamo i da se to meri promenom temperature sistema ili npr. za hemijsku reakciju da se to utvrđuje računanjem promene entalpije reakcije. Ali hajde da probamo da razumemo zašto je neki proces egzoterman ili endoterman, da nam to bude logično za neke pojave u prirodi i svakodnevnom životu.

Najbolji primeri za to su rastvaranje i kristalizacija neke soli.

Jodni sat (sa vodonik - peroksidom)

jodni sat

Opis: Dva bezbojna rastvora se pomešaju. Posle 10 sekundi, bezbojna mešavina se boji u plavo.

Koncept: Demonstrira tipičnu odloženu rekaciju; pokazuje efekat interakcije između hemijskih reakcija različitih stopa.   

Materijali: 

Da li ste za šoljicu kafe?

Kada čujemo reč kafa, kafein je hemijsko jedinjenje na koje nas ona asocira. Međutim, dok su efekti kafeina na mozak dobro zabeleženi - vezuje se za receptore adenozina u mozgu - ima nizak uticaj na ukus kafe. Kafa, ispostavlja se, je mešavina hemijskih jedinjenja koja utiču na ukus, o nekima ne znamo puno, ali neka su dokumentovana, poput hlorogenih kiselina.

Pages