Aldehidi i ketoni

Sta nastaje kondenzovanjem etanala ?

2CH3CHO+(OH-)-------------------->HC=OCH2CHOHCH3

Zar ne bi trebalo bez dvostruke veze?

Ne dvostruka veza se tu nalazi to je aldolna kondenzacija a ta dvostruka veza se odnosi na kiseonik.

Izvini,mislio sam da je izmedju dva C atom:)