pH i puferi

Daljinski1234's picture

Treba mi pomoc oko zadatka. 

Koliko je pH acetatnog pufera nastalog rastvaranjem 820mg CH3COONa u 100mL rastvora CH3COOH koncentracije 0,5 mol/L ? K(CH3COOH)= 2x10^-5 ; Na-23

 

milicaradenkovic's picture

CH3COOH+NaOH------------->CH3COONa+H2O

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH]

{CH3COO-}={CH3COONa}

n=m/Mr=820*10(-3)/82=0.01 mol

0.01 mol--------------------0.1 l

x mol------------------------1 l

x=0.01*1/0.1=0.1 mol CH3COONa

{CH3COO-}=0.1 mol/l

0.5 mol--------------------1 l

x mol-----------------------0.1 l

x=0.5*0.1/1=0.05 mol CH3COOH

{CH3COOH}=0.05 mol/l

2*10(-5)=0.1*{H+}/0.05

{H+}=2*10(-5)*0.05/0.1=1*10(-5) mol/l

pH= -log{H+}= -log{1*10(-5)}=5

milicaradenkovic's picture

Zadatak moze da se uradi i na sledeci nacin

{CH3COO-}=0.1 mol/l

{CH3COOH}=0.05 mol/l

pH=pKa+log{CH3COO-}/{CH3COOH}

pH=4.70+log(0.1)/(0.05)

pH=4.70+0.3=5

Daljinski1234's picture

Meni je u zbirci tacno resenje 4. Ali hvala ti u svakom slucaju puno!

milicaradenkovic's picture

Greska je u koncentraciji {CH3COONa}=0.01 mol/l i dobija se resenje 4.

2*10(-5)={H+}*0.01/0.05

{H+}=2*10(-5)*0.05/0.01=1*10(-4) I pH=4

Krisitan93's picture

Može se uraditi i ovako:

{H+} = Kk (CH3COOH) * (conc. kiselog oblika pufera) / ( conc. baznog  oblik pufera),

odn  {H+} = Kk (CH3COOH)* c( CH3COOH) / c(CH3COO-), kako je PH= - log {H+},lako je dobiti i PH,ovog pufera.

Ako je u pitanju bazni pufer,slično, stim da se koristi Kb, i u tom slučaj je bazna komponenta pufera/ kisela. Ja lično ne volim da radim sa tim logaritmima,pa računam o ovim formulama. Pozdrav.

Vuk Biljuric's picture

Kako ti je koncetracija CH3COONa 0.01? Zar nije 0.01/0.1=0.1???

Woody's picture

Možeš i preko broja molova da radiš ovaj zadatak.


n(CH3COOH)= CV = 0,5 x 0,1 = 0,05 mol

n(CH3COONa)= m/M = 0,82/82 = 0,01 mol


 

CH= K(CH3COOH) x  n(CH3COOH)/n(CH3COONa)
CH+ = 2 x 10-5 x 0,05/0,01
CH= 10-4 M
pH = 4