Elektrohemija

Sara BTBY's picture

Metali koji imaju negativne vrednosti standardnog redoks potencijala pokazuju jednu od sledecih osobina:

1.povrsina metala naelektrisana negativno u odnosu na rastvor

2. rastvor je naelektrisan negativno u odnosu na metal

resenje je ovo pod jedan,jel moze neko da mi objasni? :)

buduci_student's picture

Znaci kada metali imaju negativan redoks potencijal to znaci da imaju slabije afinitete prema elektronu nego vodonik. To objasnjava tvrdnjukoju si ti navela, jer sam rastvor sadrzi H+ jone (u okviru vode)

Sara BTBY's picture

Pa nije mi jasno,ovi sto su pre H u nizu su jaka redukciona sredstva znaci da lako predaju elektrone,zar nije onda logicno da oni ostaanu pozitivni,a rastvor oko njih negativan? 

buduci_student's picture

U vodi ti je obratno , to ti je kao mimesis kod Platona (uporedjujem to sa filozofijom). Dvostruko se mjenja

Sara BTBY's picture

A da,tacno,kako se ne setih hahahha

buduci_student's picture

:D