Zadatak

Ancica97's picture

Koji rastvor reaguje bazno pri mjesanju sl. supstanci u vodi?
1) 3mola H2SO4+ 2 mola Al(OH)3
2) 2 mola HCl + 1 mol Na2O
3) 2 mola NaOH + 1 mol CO2
4) 2 mola H2SO4+1 mol Na2O

buduci_student's picture

JA mislim da je pod 4

Ancica97's picture

ako moze i zasto? :D I hvalaa

buduci_student's picture

H2SO4 + NaO2---> Na2SO4 + H2O

Aj da rastavimo reakciju:1 mol NaOH dace 2 mol NaOH pa je sama koncentracija [OH]=2 mol

pOH=0,3

ph=14-0,3=13,7

Dok za H2SO4 slijedi da je:

H2SO4 + H2O ==> H3O+ + HSO4-

pa je Phh oko 1 ili 2