Proizvod rastvorljivosti

Marija Kovacevic's picture

U 60 cm3 rastvora BaCl2 koncentracije 0.05mol/dm(-3) dodato je 150cm3rastvora K2CO3 koncentracije 0.15mol/dm(-3).Hoce li doci do talozenja BaCO3.....Ksp za BaCO3 je 8.1*10(-9)mol2*dm(-6)......unapred hvala...

milicaradenkovic's picture

BaCl2+K2CO3--------------->BaCO3+2KCl

n(BaCl2)=c*V=0.05*0.06=0.003 mol

n(K2CO3)=c*V=0.15*0.15=0.0225 mol

u visku je K2CO3 pa je kolicina K2CO3

n1(K2CO3)=n(BaCl2)=0.003 mol

n*(K2CO3)=n(K2CO3)-n1(K2CO3)=0.0225-0.003=0.0195 mol

Vu=V1+V2=50+150=200 cm3

{K2CO3}=n*(K2CO3)/Vu=0.0195/0.2=0.0975 mol/l

K2CO3--------------->2K+ + CO32-

{CO32-}={K2CO3}=0.0975 mol/l

{Ba2+}={CO32-}=0.0975 mol/l

BaCO3-------------->Ba2+ + CO32-

{Ba2+}*{CO32-}=(0.0975)*2=0.0095 mol*2/dm(-6)=9.5*10(-3) mol*2/dm(-6)

posto je {Ba2+}*{CO32-}>Ksp nece doci do talozenja

 

Marija Kovacevic's picture

resenje je da dolazi to talozenja BaCO3 jer je  CBa*CCO3 vece od Ksp

Marija Kovacevic's picture

resenje je da dolazi to talozenja BaCO3 jer je  CBa*CCO3 vece od Ksp

milicaradenkovic's picture

Izvini ja sam pobrkala stvari {Ba2+}*{CO32-}>Ksp i dolazi do talozenja

Student biohemije's picture

Molim pomoć za sledeći zadatak:

Rastvorljivost BaCO3 je 9 *10exp-5 mol/ dm3. Kolka masa ove soli se nalazi u 120cm3 zasićenog rastvora.

Imam da je rešenje 0,22gr. Hvala!