Problemski zadatak(tezeg nivoa)-Aspirin(udio,redox potencijal, titracija)

buduci_student's picture

Salicilna kiselina se koristi za lijecenje bola ili da redukuje temparaturu tijela,dok u minornoj upotrebi sprecava srcane udare,formiranje ugruska...Jedan je od najkoriscenijih ljekova na planeti(oko 80 milijardi tableta se iskoristi svake godine).  Aspirin moze biti moze biti "zagadjen" salicilnom kiselinom-reaktant za sintezu acetil-salacilne kiseline.Sadrzaj salacilne kiseline je iskontroliran u sagalsnosti sa nacionalnim-farmaceutskim organizacija,a. Ne smije da predje doben od 0,1-0,3%. Redoks titracija koristeci brom kao jednog od oksidirajucih sredstva je jedna od mogucih tehnika za odredjivanje salacilne kisline u aspirinu.

4,4035 g aspirina u prahu je bilo razblazeno u 250 mL volumetrijske boce. Za redoks titraciju,reaktant(brom) je generisan in situ( u istoj titracijskoj boci). Bromid bromat mjesavina je napravljena od kalijuma bromida (0,5950 g) i kalijum bromata(0,1670g) u 100 mL vode. 25.00 mL aliquot( dio citavog-ukupnog rastvora) je prebacen u titracijskoj boci, takodje 20,00 mL  sulfatne kiseline  je dodano u gore navedenoj smjesi (100 mL kalijum bromida i kalijum bromata.  Formirana je zapremina do 50 ml s vodom. Boca je zatvorena i mjesana u vremenskom periodu od 10 minuta.

1. Pri kojoj maksimalnoj pH vrijednosti ce bromid reagovati sa bromatom? Standardni redox potencijali su

Eo'2BrO-/Br2=1,52 V       EoBr2/2Br-=1,09 V

Rastvor koji je odrzan nakon filtrecije reakciske smjese je titrovano sa 0,02015 mola rastvora i srednja zapremina titovanja je odrzana od 9,93 mL

2' Izracunaj procenat salacilne kiseline u tabletama aspirina po masi.

Rjesnja:

1. pH=6.07

2' w(salacilne kiseline)=4,18%

buduci_student's picture

Moze li ovako pod 2.

ν(KBr) = 0.5950 g / 119.00 g/mol = 5.00 mmol
ν(KBrO3) = 0.1670 g / 167.00 g/mol = 1.00 mmol → ν(Br2)total = 3.00 mmol in 100.0 mL and ν(Br2)total = 0.600 mmol in 20.00 mL.
ν(NaAsO2) = ν(Br2) = 0.02015 M * 9.93 mL = 0.200 mmol = visak broma
ν(Br2) = 0.600 – 0.200 = 0.400 mmol (bromovanje salicilne kiseline)
ν(salicilna kiselina) = 0.400 / 3 in aliquote (25 mL)
ν(salicilna kiselina) = 0.400 mmol* 10 / 3 in 250 mL
m(salicilna kiselina) = 0.400 mmol*10*138.12 g/mol / 1000 /3 = 0.1842 g
omega(salicilna kiselina) = 0.1842 g/ 4.4035 g = 0.0418 (4.18 %)

milicaradenkovic's picture

Odakle ti brom u zadatku i gde ti je sumporna kiselina?

buduci_student's picture

Za ovaj dio zadatka brom i sumporna kiselina nisu potrebni. Inace ovaj zadatak se sastoji iz 10 pod zadataka, od kojih samo ove gore 2 navedene nisam mogao da resim. Moze li mi ko pomoci oko redox potencijala pod 1.

Siguran sam da je po 2 tacno

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ti treba jednacina gde ces imati H+ jone pa da odatle resis pH.