analiitika

minion007's picture

 Iz 50 ml rastvora kalcijum-hlorida dobijeno je 0,3675g kalcijum-oksida. Kolika je najmanja potrebna zapremina amonijum-oksalata koju treba utrošiti da bi se istaložio sav kalcijum? (Imati u vidu da kalcijum i oksalat reaguju u odnosu 1:1)

buduci_student's picture

Imas li resenje

minion007's picture

nema:/

JOVAN's picture

jel CaO reaguje sa (NH4)2C2O4 ili Cax ?

buduci_student's picture

Ovaj zadatak je konfuzan, ja mislim da reaguje Cax odnosno Ca(OH)2 sa (NH4)2C2O4