Rastvori

Srdjan95's picture

koliki je maseni udeo,u %,svih supstanci koje se nalaze u rastvoru dobijenom mesanjem jednakih(po masi) kolicina 3%-nih rastvora FeCl3 i NaOH?

buduci_student's picture

Resenje?

Srdjan95's picture

resenje:NaCl 1,64% i NaOH 0,39%

buduci_student's picture

Jesi li siguran da je tako, a Fe>?

Srdjan95's picture

ne znam,u zbirci u resenjima pise ovako

opet neka greska :D