Izvanredan uspeh srpskih hemičara na međunarodnoj olimpijadi

pobednici

Jedan od naših moderatora i aktivnih članova na prethodnim verzijama sajta, a i sada, Aleksa Milosavljević osvojio je zlatnu medalju na olimpijadi u Bakuu. Uz njega su tu i Miloš Selaković iz Užičke gimnazije i Miloš Grubor iz Matematičke gimnazije – srebrne medalje, a Stefan Stojanović iz Gimnazije u Leskovcu je osvojio bronzanu medalju.

Sve čestitke, momci, ponosni smo na vas!

http://icho2015.msu.az/results.php 

 

Kategorije: 
Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: 

Comments

alexa996's picture

Hvala Aleksa! :)

kowalsky's picture

Čestitam svim našim takmičarima, a posebno Aleksi.

Slobodan99's picture

Koliko cm³ vodonika se dobija pri normalnim uslovima u reakciji 20 milimola kalcijum-hidrida sa odgovarajućom količinom vode? Ar(Ca) = 40

 

Rešenje - 896

Marina Peric's picture

Dovrsi reakciju CH3CH=CHCH3+H-H---->

Marina Peric's picture

Pokazi homoliticko i heteroliticko raskidanje veze:

CH3CH2-Cl        H-OH            CH3O-H           H-NH3

 

dzigerica's picture

naslov

Dario.V19's picture

Kalcijum-magnezijum karbonat ili Dolomit se termicki razlaze na odgovarajuce okside i ugljenik(IV)-oksid:

CaMg(CO3)2 ---> CaO + MgO + 2CO2

 

Dmitros's picture

Koliko ima molekula H20 u 1 litru na 100C?

Žaklina's picture

Zdravo mozs li neko da mi resi ove  zadatke?

Pri sagorevanju 9 g aluminijuma oslibafja se energija od 274.7 kj/mol. Izracunati entalpiju stvaranja aluminijum - oksida. Resenje (-1648 kj/mol)

Usled protoka struje u toku 2 casa oslobodi se 0.504g vodonika. Koliko ce se grama bakra (iz rastvora kupri jona) osloboditi pri istim uslovima. Resenje je 16. Koja reakcija ovde treba da se napise? I sta nam predstavlja ovaj podatak u toku 2 casa? Hvala puno unapred