z-2

medicinar97's picture

U laboratoriji za biohemiju je,u serumu,kod jednog pacijenta nađeno da ima 3,358 mg/mL natrijuma u obliku jona.Kako komentarisete taj nivo ako se zna da su fizioloske granice za natrijumov jon od 137 do 145 mmol/L ?

buduci_student's picture

γ(Na+)=3,358 mg/mL=3,358 g/L

n=m/M=3,358g/23g/mol=0,146mol

c(Na+)=146mmol/L

Komentar:Koncentracija Na+ jona blago iznad normalnih vrijedosti,moguca hypernatremia.