molekulska formula

mlata's picture

Pri potpunom sagorevanju 13,81g nekog organskog jedinjenja koje se sastoji od ugljenika, vodonika i kiseonika, dobija se 26,4g ugljenik (IV) oksida i 16,2 g vode. Relativna molekulska masa ovog jedinjenja je 46,07. Odrediti molekulsku formulu ovog jedinjenja.

alexa996's picture

Količina CO2 iznosi 26,4/44 = 0,6 mol. Količina vode iznosi 16,2/18 = 0,9 mol. Dakle, u polaznom jedinjenju imamo 0,6 mol C i 1,8 mol H. Preostala masa kiseonika je 13,81 - (0,6*12+0,9*2) = 4,81 g, što predstavlja 4,81/16 = 0,3 mol kiseonika. Odnos C:H:O = 0,6:1,8:0,3 = 2:6:1, daje empirijsku formulu C2H6O, koja se poklapa sa molekulskom, na osnovu molarne mase. :)

mlata's picture

Hvala!
Ovih 1,8mol potiče od toga što voda ima dva atoma vodonika?
 

buduci_student's picture

Ja jadnicak,kucam kad ono aleksa vec uradio. :(

alexa996's picture

Ne brini, dešava se. :)