Zadatak

milaaa's picture

Molim pomoć za zadatak. 
Izračunati koncentraciju H+ i OH- jona u rastvoru HCl koncentracije 0,001mol/dm3. Uzmite da je disocijacija molekula HCl u rastvoru potpuna.
Hvala unapred.

milicaradenkovic's picture

HCl--------------->H+ + Cl-

c(HCl)={H+}=0.001 mol/l

Kw={H+}*{OH-]

{OH-}=Kw/{H+}

{OH-}=1*10(-14)/0.001=1*10(-11) mol/l

milaaa's picture

Hvala puno!