Alkani

nensi's picture

Koliko nastaje grama kalcijum-karbonata u reakciji izmedju kalcijum-hidroksida i ugljenik(IV)oksida izdvojenog potpunim sagorijevanjem 4,4g propana?

Marija 96's picture

m(CaCO3)=?

Ca(OH)2+ CO2 --> CaCO3+H2O

C3H8+5O2--->3CO2 +4H2O

m(C3H8)=4,4g

n(C3H8)=4,4/44 =0,1mol

n(C3H8):n(CO2)=1:3

n(CO2)=3*n(C3H8)=0,3mol

n(CO2):n(CaCO3)=1:1

m(CaCO3)=0,3mol*100g/mol =30g