pH

medicinar97's picture

Za liječenje zelucanih tegoba koristi se suspenzija koja u 100ml sadrži 2, 1g Al (OH)3.  Izračunati koliko je HCL 0, 1mol/l potrebno za neutralizaciju 1ml ovog preparata. 

MilaStefanovic's picture

Al(OH)3+ 3HCl = AlCl3 + 3H2O

-Kazu: 2.1g Al(OH)3 u 100ml => n=m/Mr => n= 2.1g/78g/mol => n=0.0269mol u 100ml => 0.269 mol u 1L znaci koncentracija je 0.269 mol/L. Zapremina Al(OH)3 je 1ml. n=cV => n= 0.269*10-3 mol.

-Za HCl kazu da je koncentracija c=0.1 mol/L. Trazi se zapremina. Da bismo dobili zapreminu treba nam broj molova, n. To dobijamo iz proporcije sa Al(OH)3 => 3 x 0.269*10-3 mol = 0.807*10-3mol. c=n/V => V=n/c => V=0.807*10-3mol/0.1mol/L= 8.07 ml