protoliticka teorija

mancela993's picture

Hitno mi treba pomoc!

1.Napisati primer protoliticke reakcije u kojem je hidrogensulfitni jon baza 

2. Napisati primer protoliticke reakcije u kojem je hidrogensulfitni jon kiselina

3.Napisati primer  2 protoliticke reakcije u kojemisti jon pokazuje iste osobine kiseline i baze?Navesti u kojoj reakciji ima ulogu kiseline,u kojoj baze.

I ako moze neko malo bolje da mi pojasni jer ne znam nista u vezi protolitickih reakcija,tj . ne znam da napisem ....

Acetofenon's picture

Kiselina, po protolitičkoj teoriji, je jon koji je u stanju da preda H+ jon, dok je baza jon koji je jedino u stanju da primi H+ jon. Ako je u stanju da primi i da preda H+ jon, onda se taj jon zove amfolit. Ova rečenica je u suštini sve što ti treba.

H2SO3= H+ + HSO32-

1. Primer kad je baza: HSO32- + H+ = H2SO3 

2. Primer kad je kiselina HSO32- = H+ + SO32-

3. Npr. H3PO4(ili bilo koja kiselina čiji je anjon amfolit)

H2PO4- je baza ovde: H2PO4- + H+ = H3PO4

a kiselina je kada otpusti taj H+ jon i postane PO43-

Nadam se da je ovo ok. :D

 

 

 

mancela993's picture

Jeste,dosta jasnije.hvala punoooo  :)

jovana cirix's picture

Da li neko moze da mi objasni kad je povratna a kad nepovratna reakcija? Je l' u protolitickoj teoriji uvek povratna?

 

jovana cirix's picture

Da li neko moze da mi objasni kad je povratna a kad nepovratna reakcija? Je l' u protolitickoj teoriji uvek povratna?