stehiometrija

hemija5's picture

Rastvoru koji sadrzi 1g KOH dodat je rastvor u kome se nalazi 1g ciste HNO3. Koja supstanca ce ostati u visku? Kolika je njena masa?

resenje: 0,11g KOH

milicaradenkovic's picture

KOH+HNO3------------->KNO3+H2O

n(KOH)=m/Mr=1/56=0.01786 mol

n(HNO3)=m/Mr=1/63=0.01587 mol

u visku je KOH i to

n(viska)=n(KOH)-n(HNO3)=0.01786-0.01587=0.00199 mol

m(viska)=n(viska)*Mr=0.00199*56=0.11 g