Entalpija i brzina reakcije

Luka Stanojkovic's picture

Izvinite sto stavljam dva pojma u jednoj temi, ali mi je veoma hitno, sutra imam test iz te dve oblasti, a ja ne znam da resavam zadatke gde se od nas trazi da izracunamo entalpiju i drugi zadatak je da nadjemo brzinu reakcije.Molim vas pomozite mi.

Mika Oficijalni Profil's picture

Od teorije je bitno da znas ovo.
Svaka supstanca tj. svaki sistem sadrzi odrejenu kolicinu energije i taj toplotni sadrzaj se zapravo naziva entalpija.
Entalpija nekog sistema jednaka je zbiru unutrasnje energije sistema i proizvoda pritiska i zapremine gasa.
deltaH=deltaU+p*deltaV, gde je p konstantno
Primljena ili oslobodjena toplota tokom hemijske reakcije pri konstantnom pritisku jednaka je razlici entalpija proizvoda i reaktanata. Znaci: deltaH=Hproizvoda-Hreaktanata
Imamo entalpiju reakcije, deltarH (toplota koja se oslobadja ili vezuje u toku neke hemijske reakcije), entalpiju stvaranja jedinjenja, deltafH (energija koja se oslobadja ili vezuje prilikom formiranja nekog jedinjenja direktno iz elemenata), entalpiju veze (energija koju je potrebno dovesti nekom molekulu kako bi se raskinula veza izmedju dva atoma) i entalpiju rastvaranja, deltasH.

Evo jednog zadatka:
Standardne entalpije stvaranja CH4(g), CO2(g) i H2O(l) su redom: -74,8 kJ/mol, -393,5 kJ/mol i -285,8 kJ/mol. Izracunajte standardnu entalpiju reakcije sagorevanja metana.
1.Prvo napises reakciju i izjednacis je.
CH4(g) + 2O2(g) ----> CO2(g) i 2H2O(l)
2. Zatim napises formulu za izracunavanje standardne entalpije reakcije, a to je:
deltaH=Hproizvoda-Hreaktanata
deltarH=(deltaf(CO2)+2*deltafH(H2O))-(deltafH(CH4)+2*deltafH(O2))
Oslobodis se zagrada tj. deltarH=deltaf(CO2)+2*deltafH(H2O)-deltafH(CH4)-2*deltafH(O2)
Kako su po dogovoru entalpije stvaranja hemijskih jedinjenja jednake nuli, tako je deltafH(O2)=0
Ostaje nam: deltarH=deltaf(CO2)+2*deltafH(H2O)-deltafH(CH4)
3. U zadatku su ti date entalpije stvaranja svih ovih jedinjenja i sada te vrednosti uvrstis u formulu.
deltarH=-393,5+2*(-285,8)-(-74,8)
I kada to sve sredimo dobijemo da je deltarH=-890,3kJ/mol tj. entalpija ove reakcije iznosi toliko.

Svi ti se zadaci zapravo svode na ovo. Negde imas datu entalpiju reakcije pa treba da nadjes entalpiju formiranja nekog jedinjenja koje ucestvuje u toj reakciji, naravno koristeci se svim ostalim potrebnim podacima. 

Mika Oficijalni Profil's picture

Izvini zbog gresaka.
Po dogovoru su entalpije stvaranja hemijskih elemenata jednake nuli, a ne jedinjenja. 

arsenherman3035's picture

Zdravo,ja radim sa poprilicnom lakocom zadatke sa srednjom entalpijom.Ali mi se javlja problem kod zadataka kao npr.ovaj:Vodonik-peroksid,H2O2,poznato je sredstvo za beljenje kose i razlaze se prema jednacini:H2O2(l)---->H20(l)+1/2 O2(g);◇rH=-98,2 kj/mol.Izracunajte koliko se toplote oslobodi pri razlaganju 1 g H2O2!

Unaprijed hvala

Ivana Tepavac's picture

m(H2O2)=1g

M(H2O2)=34g/mol

n=0,03mol

0,03mol.......................... x

1mol.......................∆rH= -98,2 kJ/mol

x= -2,946 kJ