Zašto je H3O+ isto što i H+?

Acetofenon's picture

Često viđam da se hidronijum jon piše H3O+, ali i kao H+. Šta predstavlja jedno, a šta drugo?

milicaradenkovic's picture

H+ je samo proton koji ima jedan proton i jedan elektron. U vodenom rastvoru ne postoji kao slobodan proton.

H3O+ nastaje kada se slobodan proton veze za molekule vode i njegova struktura je priamidalna slicna amonijaku gde kiseonik formira 3 veze sa vodonikom sa naelektrisanjem +1.

Acetofenon's picture

H+ koliko znam je vodonikov atom samo bez elektrona?

 

milicaradenkovic's picture

Da misli se na sam vodonikov atom H.

Acetofenon's picture

H+ je samo proton koji ima jedan proton i jedan elektron.

Ovo mi nije jasno. 

milicaradenkovic's picture

Greska je u recenici sam vodonik ima jedan proton i jedan elektron.

Acetofenon's picture

Ok. Hvala.