zadatak

lavica1970's picture

odredi masu natrijum-karbonata u 106g rastvora ako je molalitet 1mol/kg

MilaStefanovic's picture

1mol:1000g=x mol:106g        x=0,106 mol

ms=n*Mr

ms=0,106 mol*106g/mol=11,24g

milicaradenkovic's picture

Ja sam dobila 10.16 g.

MilaStefanovic's picture

Moguće je da sam pogrešila negde.. Napiši postupak ako ti nije teško

milicaradenkovic's picture

b=n/m(rastvaraca)

m(rastvaraca)=mr-ms

b=ms/Mr*(mr-ms)

1/1000=ms/106*(106-ms)

0.001*106*106-0.001*106*ms=ms

11.236=1.106*ms

ms=11.236/1.106=10.16 g Na2CO3

MilaStefanovic's picture

U pravu si, uzela sam da je mol/kg rastvora, ne rastvaraca.