Zadaci iz opšte hemije

bobacaric2's picture

Imam tri zadatka koja sam našo u jednoj zbirci.
1. Izračunati minimalnu masu Kaljium - Jodida koju treba dodati u 200 cm kubnih zasićenog rastvora olovo (II)-hlorida na 25 stepeni celzijusa da bi se pojavio talog olovo(II) - jodida. Ppbl2=8,7*10-9 mol3/dm9

2. Izračunati zapreminu rastvora sumporne kiseline koja je potrebna za neutralizaciju 22,0 cm kubnih rastvora natrijum hidroksida koncentracije 0,17 mol/dm3 ako je utvrđeno da se dejstvom olovo(II) - nitrata na 35 cm 3 tog rastvora kiseline izdvaja 2,1224 g taloga.

3. Izračunati pH rastvora dobijenog mešanjem 5cmrastvvora HNO3 koncentracije 0,1 mol/dm3 i 98 cm kubnih 0,02% rastvora Ca(OH)2 gustine=g/cm3.

Hvala unapred. 

marrecar's picture

2. Pb(NO3)2 + 2H2SO4 ---> Pb(SO4)2 s + 2HNO3

n(Pb(SO4)2)= m/M   <<< IZRACUNAJ

1mol Pb(SO4)2) : 2mola H2SO4 = n(Pb(SO4)2) : n (H2SO4)

n (H2SO4) = IZRACUNAJ IZ PROPORCIJE

C(H2SO4) = n/V <<<< za V=35cm3

H2SO4 + 2NaOH ---> Na2SO4 + 2H2O

n(NaOH) = C*V <<<<< PODACI IZ ZADATKA

1mol H2SO4 : 2mola NaOH = xmola H2SO4 : n(NaOH)

Iz proporcije dobijas broj molova H2SO4, a iz gore izracunate koncentracije H2SO4 dobijas zapreminu koja se trazi u zadatku.

 

Preostala dva ne znam, ako sam napravio gresku neka me neko ispravi. :)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

bobacaric2's picture

Aha, pa da napravim novu temu, za ostala dva zadatka, ili da ostavim ovako za sad?