Rastvorljivost

Dijana's picture

У табели су приказане вредности растворљивости (грама/100 грама воде) амонијум-
хлорида на различитим температурама (°C). 
 
температура       0        10        20         30        40       50           60        70         80        90         100 
растворљивост 29,4    33,2     37,2      41,4      45,8    50,4        55,3      60,2      65,6      71,2      77,3 
 
 Узорак ове соли масе 100 грама је помешан са 150 грама воде и смеша је нагло 
загревана до кључања. Настали раствор је брзо охлађен. У добијеној хетерогеној смеши 
било је 24,4 грама талога. Одреди до које температуре је охлађен раствор. Занемари 
промену масе воде приликом загревања. 

milicaradenkovic's picture

Jel imas resenje zadatka?

Dijana's picture

Rešenje je 50 stepeni C