Zadatak sa takmicenja

vodeni's picture

Da li neko zna da mi resi ovaj zadatak?U rastvor sa  2,25. 10-3 mol broma uvedene su jednake kolicine alkena i alkana sa cetiri atoma ugljenika u molekulu.Nakon toga je odredjeno da procentni sastav broma  u 200 g nastalog rastvora iznosi 0,02%. Odredite mase ugljovodonika koje su uvedene u rastvor broma I napisite njihove molekulske formule.

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece mada nisam sigurna

Ako imas da ti je dato u zadatku da su alkan i alken sa 4 C atoma to su C4H10 i C4H8

Posto imas u pocetku 2.25*10(-3) mola Br2 on reaguje i sa alkanom i sa alkenom 

m1(Br2)=mr*w=0.0002*200=0.04 g

n1(Br2)=m(Br2)/Mr=0.04/160=0.25*10(-3) mol u visku je 

n(Br2 viska)=n(Br2)-n1(Br2)=2.25*10(-3)-0.25*10(-3)=2*10(-3) mol

n(alkana)=n(alkena)=0.25*10(-3) mol

m(butana)=n(butana)*Mr=0.25*10(-3)*58=0.0145 g

m(butena)=n(butena)*Mr=56*0.25*10(-3)=0.014 g a sad ne znam da li treba da se racvaju alkan i alken ili ne 

formule su CH3CH2CH2CH3 i CH3CH=CHCH3

vodeni's picture

Hvala ti.Resenje ide ovako,s tim sto se u poslednjem koraku molekulske mase butana i butena monoze sa 2x10-3 jer je toliko izreagovalo( resenje po kljucu je 0,112 i 0,114),ali mi nesto drugo nije jasno kako u isto vreme isti molekuli broma ucestvuju u dve reakcije ( adicija i supstitucija),meni to ne pije vodu,pa sam mislio da mozdra postoji nesto sto ja ne znam,nesto sto sam propustio u ucenju...

milicaradenkovic's picture

Zato sto ti imas 2.25*10(-3) broma i imas ga u visku pa taj visak reaguje sa alkanom.

MilaStefanovic's picture

Ja sam ovako dobila:

Početni broj mola broma je 2,25*10-3. Pošto kaže da je nakon unošenja broma u rastvor izmereno da je procentni sastav broma 0,02%, znači da je višak broma (ono što nije izreagovalo) toliko. Dakle ms viška broma je ms=W*mr=0,04g.

Broj mola viška broma je n=ms/Mr=0,00025mol

n potrošeno u reakciji sa ugljovodonicima je 0,00225-0,00025=0,002mol

CH3CH2CH2CH3 + Br2 = CH3CH2CH2CH2Br +HBr i CH3CH=CHCH3 + Br2 = CH3CHBr-CHBrCH3

U oba slučaja se Br2 odnosi 1:1 sa ugljovodonikom, pa je i broj molova ugljovodonika jednak potrošenim molovima broma (0,002 mol).

m (C4H10) = 58g/mol* 2*10-3 mol= 0,116 g

m (C4H8) = 56g/mol* 2*10-3 mol= 0,112 g