oksidoredukcija

Dino's picture

U kom nizu se nalaze supstance koje mogu da se koriste  samo kao redukciona sredstva?

  1. H2S,CaH2,Cu,NH3
  2. H2S,H2O2,J2,Na
  3. Cl2,NaH,H2S,H2

 i kako odredjujem od ponudjenih koje sredstvo je oksidaciono koje redukciono?unapred hvala....

milicaradenkovic's picture

Redukciona sredstva su ona sredstva kod kojih se oksidacioni broj povecava a oksidaciona sredstva su ona kod kojih se oksidacioni broj smanjuje .Tacan odgovor je pod 1.