Ugljeni hidrati

Stefoo's picture

Hidrogenovanjem D-ksiloze (C5H10O5) dobija se ksilitol (C5H12O5).Izracunajte kolicinu ksiloze potrebnu za dobijanje 1,52 kg ksilitola ako pomenuta reakcija tece u prinou od 75%.

Ja dobijem rezultat 1,125 kg ksiloze a u knjizi je rezultat 2 kg ... Da li sam ja pogrijesio ili knjiga? :)

milicaradenkovic's picture

Ako imas prinosa reakcije 75% dobijas

10 mol--------------------75 %

x mol------------------------100 %

x=10*100/75=13.33 mol ksilitola

n(ksiloze)=n(ksilitola)=13.33 mol

m(ksiloze)=n(ksiloze)*Mr=13.33*150=2000 g=2 kg

Stefoo's picture

E kako sad to, ja sam racunao ovako.. Dakle dobijem kolicinu 10 mola i onda proporcija za prinos.

100% : 75%

10 : x

x=10*75/100 i dobijem da je x= 7,5mola i kada to pomnozim sa molarnom masom ksiloze dobijem 1,125kg ... Da li je moja proporcija pogresna,kako onda ide?

milicaradenkovic's picture

Jeste pogresna je porporcija. Ide

100%--------------75%

x----------------------10 mol

x=10*100/75=13.33 mol i onda dalje pomnozis sa molarnom masom i dobijes 2 kg.