pH vrednost

MarkoDemenj's picture

Koji rastvor reaguje najbaznije?
1. [H+]=10^-8 mol/l
2. 6*10^13 jona H+/l
3. pOH=5
4. 6*10^13 jona OH-/l
5. pH=6

milicaradenkovic's picture

1. {H+}=1*10(-8) mol/l pa je pH=8

2. 1 mol----------------6*10(23)

x mol-----------------------6*10(13)

x=6*10(13)*1/6*10(23)=1*10(-10) mol/l H+ i pH=10

3. pOH=5 pa je pH=14-pOH=14-5=9

4. 1 mol-------------------6*10(23)

x mol-----------------------6*10(13)

x=6*10(13)*1/6*10(23)=1*10(-10) mol/l OH- pa je pOH=10 a pH=14-pOH=14-10=4

5. pH=6

Najbazniji rastvor je pod 2.

MarkoDemenj's picture

Hvala. :)

teodora99's picture

Koliku masu pri normalnim uslovima ima azot zapremine 30dm kubnih?

 

milicaradenkovic's picture

1 mol--------------------22.4 dm3

x mol----------------------30 dm3

x=30*1/22.4=1.34 mol N2

m(N2)=n(N2)*Mr=1.34*28=35.84 g

teodora99's picture

???

 

teodora99's picture

Hvala :D