Felingov rastvor, oksidacija laktoze

Ancica97's picture

Izracunajte masu cvrstog CuSO4*5H20 (M=249,55) potrebnu za pripremanje Felingovog rastvora koji moze potpuno oksidovati 1,71g laktoze ( C12H22O11).

milicaradenkovic's picture

RCHO+2Cu2+ + 4OH- ----------------------->RCOOH+Cu2O+2H2O

n(laktoze)=m/Mr=1.71/342=0.005 mol

n(Cu2+)=2*n(laktoze)=2*0.005=0.01 mol

n(CuSO4*5H2O)=n(Cu2+)=0.01 mol

m(CuSO4*5H2O)=n(CuSO4*5H2O)*Mr=0.01*249.55=2.4955 g

Mustafa Bratic's picture

Moze li neko objasniti sta se tu tacno desilo? kad ovako gledam nista ne razumijem...

Stefoo's picture

RCHO + 2 CuSO4*5H2O + 5 NaOH = RCOONa + 2 Na2SO4 + Cu2O + 13 H2O

Da li je ovo tacna reakcija?

milicaradenkovic's picture

Da.