6. a grupa

boksiii's picture

Koliko ima atoma azota u 204g amonijum-sulfida?

Acetofenon's picture

Mr((NH4)2S)=68g

Onda postaviš proporciju tipa: "Ako ima 12*1023 atoma azota u 68g amonijum-sulfida, koliko onda ima u 204g istog?" 

12*1023 atoma azota : 68g (NH4)2S = X : 204g (NH4)2S

X=36*1023 atoma azota

Ok? :)

boksiii's picture

Hvala :)