organska hemija- reakcije

asterix's picture

Ne razumem baš sledeće reakcije:

a) da li reakcijom alkohola i fenola nastaje eter? Tu kisik potiče od fenola ili alkohola? 
c) zašto oksidacijom natsaju dva jedinjenja a ne jedno, može li se to nekom logikom zaključiti ili? kako da znam da nastaje baš to što je u rešenju navedeno. Uopšte mi to nije poznato.
d) kako da se zna da iz 5- hidroksiheksanala nastaje ciklički eter- ne kužim na koji se način uopće stvara taj prsten- dakle gde staviti kisik a gde ostalo, zašto uopšte nastaje ciklički eter, uopšte mi to nije jasno?

asterix's picture

Zna li tko ove moje reakcije?

Winkler's picture

Ovo su klasicne reakcije:

1, Stvaranje etara.Kiseonik bi trebalo da potice od fenola jer je hidroksilna grupa iz alkohola manje kisela i lakse peihvata protone pri cemu nastaje C-OH2+. Eliminacija vode i stvaranje karbo-katjona je prvo korak ka finalnom proizvodu.

2.Adicija prema Markovnikovljevom pravilu koja je pracena keto-enolnom tautomerijom.

3. Oksidacija sekundarne alkoholne grupe (ciklicni diketon je predominantan proizvod u ovom slucaju. Prvi proizvod je sporedni.)

4. Adicija hidroksilne grupe na karbonilnu i nastanak ciklicnog hemiacetala kao u slucaju secera.

asterix's picture

hvala Vam!

nije mi jasno kako u c) zadatku možemo znati da osim diketona nastaju i onaj drugi produkt? mogu li nekom logikom doći do toga ili... ?

Winkler's picture

S obzirom na to da je najveci deo u obliku diketona onda neces izgubiti mnogo prilikom bodovanja testa.

Nazalost, ja ne vidim niti jedno logicno-sinteticko objasnjenje za nepotpunu oksidaciju molekula mada se ja ni ne bavim organskom vec elektrohemijom (fizickom hemijom). Mozda je razlog za nepotpunu oksidaciju slozeniji nego sto bismo mogli pomisliti na prvi pogled. Treba pitati nekoga ko je dobar sinteticar!

asterix's picture

hvala puno!