Oksidoredukcija

Daljinski1234's picture

Imam poprilicno problema sa ovim oksidoredukcijama,u drustvenom smeru gimnazije smo ih tako malo radili,pa ako moze neko da pripomogne.

Kako da izjednacim sledecu reakciju?

Br-+BrO3-+H+--------->Br2+H2O

 

milicaradenkovic's picture

10Br-+ 2BrO3- +12H+------------------->6Br2+6H2O

Br-1(-1e-}---------------->Br0/5

Br+5(+5e-)--------------->Br0/1