Puferi

Marija's picture

Kako ce se  pufer NH3\NH4 opirati promeni ph??

milicaradenkovic's picture

Kada imas pufer koji je mesavina slabe baze i njene soli svaka promena pH utice na ravnotezu i sistem se opire toj promeni tako sto stvara novo ravnotezno stanje.

Ako dodas jaku kiselinu (HCl)

NH3+H2O------------>NH4+ + OH- 

HCl ce reagovati sa NH3 i formirace se NH4Cl i ravnoteza ce se pomeriti u desno

Ako dodas NH4Cl

povecava se koncentracija NH4+ i ravnoteza se pomera u levo ka stvaranju NH3