Takmičenje

andjelinadz's picture

Када 1,98 g смеше која садржи калијум и магнезијум реагује са водом ослободи се 0,36x1023 молекула водоника. Израчунати масу калијума и масу магнезијума у смеши.

R: 1,2g Mg i 0,78g K

Никако не могу да добијем резултат као у решењу. Задатак је са окружног такмичења за 8.разред.

Mika Oficijalni Profil's picture

m(smese)=m(K)+m(Mg)=1,98g 

1. Mg+2H2O---->Mg(OH)2+H2
2. 2K+2H2O------>2KOH+H2

n1(H2)=n(Mg)
n2(H2)=n(K)/2

N(H2)=0,36x1023
n(H2)=0,06mol
n(H2)=n1(H2)+n2(H2)
n(H2)=n(Mg)+n(K)/2
2n(H2)=2n(Mg)+n(K)
2n(H2)=2*m(Mg)/M(Mg) + m(K)/M(K)

m(Mg)----x
m(K)-----y
x+y=1,98
x=1,98-y

I sada sve ovo svodis na jednacinu sa jednom nepoznatom preko koje ces kasnije da izrazis drugu nepoznatu. Mene mrzi sada da racunam, samo uvrsti vrednosti u formulu. 

andjelinadz's picture

Хвала!!!