Oksidoredukcija

Millen's picture

Koliko ce se osloboditi ml gasa(n.u.) rastvaranjem 54mg aluminijuma u natrujum-hodroksidu? 

Raucunski deo zadatka mi je jasan,ali nikako ne mogu da shvatim kako da izjednacim ovu reakciju.

Unapred hvala

Winkler's picture

2Al + 2NaOH + 6H2O -------> 2Na[Al(OH)4] + 3H2