Rastvori

Mika Oficijalni Profil's picture

Pripremljeni su rastvori kalijum-sulfata i barijum-hlorida. Pri mešanju 2cm3 od svakog rastvora izdvaja se 0,70g taloga. Pri mešanju 2cm3 rastvora kalijum-sulfata i 1cm3 rastvora barijum-hlorida izdvaja se 0,42g taloga. Izračunati masu soli koju sadrži 1cm3 svakog od tih rastvora.

milicaradenkovic's picture

K2SO4+BaCl2---------------->BaSO4+2KCl

n(K2SO4)=n(BaSO4)

m(K2SO4)=(m(BaSO4)/Mr(BaSO4))*Mr(K2SO4)

m(BaSO4)=0.7 g

m(K2SO4)=(0.7/233)*174=0.522 g i to je u 2 cm3 rastvora a u 1 cm3 rastvora je

m(K2SO4)=0.522/2=0.261 g

n(BaSO4)=n(BaCl2)

m(BaCl2)=(m(BaSO4)/Mr(BaSO4))*Mr(BaCl2)

m(BaCl2)=(0.42/233)/208

m(BaCl2)=0.375 g i to ti je vec u 1 cm3 rastvora jer ti je u zadatku dato da se pomesa 2 cm3 K2SO4 i 1 cm3 BaCl2.