Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Koliko je ml kiseonika (n.u.) potrebno za dobijanje 1,42g fosfor(V) oksida iz odgovarajuce kolicine fosfina?

milicaradenkovic's picture

2PH3+4O2--------------->P2O5+3H2O

n(P2O5)=m(P2O5)/Mr=1.42/142=0.01 mol

n(O2):n(P2O5)=4:1

n(O2)=4*n(P2O5)/1=4*0.01/1=0.04 mol

1 mol----------------------22.4 dm3

0.04 mol--------------------x dm3

x=0.04*22.4/1=0.896 dm3=896 cm3 O2