Arsen-trovanje

dinoo's picture

Po jednoj verziji smrti Napoleona Bonaparte, on je umro od trovanja arsenom.Izvor arsena, po mišljenju nekih naučnika su bile zidne boje u spavaćoj sobi njegovog doma na ostrvu Sveta Jelena.U to vijeme, kao pigment boja za zidove često se koristio CuHAsO3 . U rezidenciji Napoleona 0,3 g ovog pigmenta je nanošeno na 1m2 zidova.Pri uslovima tople i vlažne klime ostrva, zidovi su bili pogodno mjesto za razvoj plijesni, koje su prevodile Arsen, koji se nalazio u boji na zidovima u isparljivo jedinjenje trimetilarsin As(CH3)3. Izračunati maksimalno moguću masu nastalog trimetilarsina, pretpostavljajući da je sav arsen koji se nalazio u boji na zidovima sobe (soba 3m sa 5m) prešao u ovo jedinjenje a da je visina plafona u sobi bila 3 m (otvor za prozor i vrata zanemariti).Ako se pretpostavi da se sav trimetilarsin ravnomijerno izdvajao tokom 5 godina, izračunati za koje je vrijeme, bez provjetravanja spavaće sobe koncentracija toksičnog jedinjenja dostigla maksimalno dozvoljenju vrijednost (0,16 mg trimetilarsina po 1m3 vazduha) !

 

dinoo's picture

Ne treba se raditi ovaj zadatak, shvatio sam...