Zadatak iz rastvora

NedimNeodij's picture

Pozdrav,evo mucim se sa jednim zadatkom.

Ako se od 1dm3 rastvora H2SO4 c=1mol/dm3 uzme 100 cm3 i doda 100 cm3 vode, pa tako dobijeni rastvor dopuni tako da ukupna zapremina bude 1dm3, od toga uzme 1 cm3 i opet razblazi tako da ukupna zapremina bude 1dm3. Koliko puta će se smanjiti koncentracija u odnosu na početni rastvor?

Ako moze samo neki hint,da li naci kocentraciju na kraju i pocetku i uporediti? Buni me ovaj dio kada se stalno uzimaju i dodaju zapremine.

 

NedimNeodij's picture

Bilo ko?

buduci_student's picture

Ako uzmes 1dm3 rastvora H2SO4 c=1mol/dmznaci da imamo 1 mol H2SO4 i ako od toga izdvojis 100cm3 to ce biti desetina jednog mola odnosno 0.1 mol i ako dopunis do 1dm3 to mjenja koncentraciju na 0.1mol/dm3 i ako opet od toga uzmes 1cm3 to ce biti hiljaditi dio od 0.1 mol pa ces imati 0.0001mol H2SO4 i kada dodas vodu imaces rastvor od 0.0001mol/dm3. Sto zanci da je rastvor razblazen 10*1000 puta odnosno 10 000 (104 puta)