Ugljeni hidrati

Mardži's picture

U 1ml rastvora srebro nitrata koncentracije 0.01 mol/dm3 dodat je amonijak pri čemu je molski odnos srebro nitrata i amonijaka 1:3. Dobijenom rastvoru je potom dodat 1ml rastvora glukoze. Izračunati molarnu koncentraciju glukoze.

Hemicar_u_pokusaju's picture

Za ovo mi je trebalo poprilicno vremena i zivaca, ali prilicno sam siguran da sam dobio pravo resenje.

Pre nego sto predjem na ove silne reakcije, prvo cu da izracunam koliko mi to molova srebro nitrata imamo u zadatku:

1l --> 0,01mol

0,001l-->x mol

---------------------------

x= 0,00001 mola srebro nitrata

Opisana reakcija u zadatku je reakcija stvaranja Tolensovog reagensa i ide ovako:

1AgNO3+ 3NH4OH --> Ag(NH3)2OH + NH4NO3 + 2 H2O

Dobijeni reagens reaguje sa glukozom, sto dovodi do oksidacije glukoze:

2Ag(NH3)2OH + C6H12O6--> 2Ag + 4NH3 + H2O + C6H12O7

E, sad treba samo posmatrati reakcije i utvrditi kako se menja koncentracija. Vidimo da se menja tek kod glukoze, tj ona ima duplo manju koncentraciju, i potrebno ju je izracunati:

2-->1

0,00001-->x

--------------------

0,000005 mol glukoze

U zadatku pise da je dodat 1ml glukoze, tako da to znaci da je ovo koncentracija u 1ml, a nama je potrebna koncentracija u 1l:

0,001l --> 0,000005 mol

1l--> x

-------------------------------

X= 0,005= 5x10^-3 

Tako da je odgovor pod 3) 5x10^-3