Cis-trans izomerija i hibridizacija

miconis's picture

Da li bi neko mogao da mi pojasni kako da razlikujem u kom se jedinjenju javlja cis-trans izomerija a u kome ne i kako znati da li su svi C atomi nekog jedinjenja na primer sp3 hibridizovani.

 

dinoo's picture

Cis-trans izomerija se javlja kod spojeva u kojima je izmedju C-atoma prisutna najmanje jedna ili više dvostrukih veza (alkeni), pri tome se ne misli na spojeve kod kojih je dvostruka veza na prvom C-atomu...

A sp3 hibridizacija je karakteristična za molekule u kojima je prisutna jednostruka veza izmedju C-atoma (alkani); a sp3 hibriizaciju ima onaj C-atom oko kojeg su samo jednostruke veze, ukoliko je dvostruka to je sp2 hibridizacija, a ukoliko trostruke sp hibridizacija...

 

Pozdrav

miconis's picture

Hvala puno