Brzina reakcije

i4789's picture

Kako se menja brzina hemijske reakcije 2NO + O2 --> 2NO2 ako se pritisak poveca tri puta?

V=k*[NO]^2*[O2]

pV=nRT

p1V1=nRT

p1=3p

V1=V/3

c=n/V

c1=n/V1

c1/c=3 --> c1=3c

V1=k*(3[NO])^2*3[O2]

V1=27k*[NO]^2*[O2]

V1=27V

Da li sam dobro uradila ovaj zadatak?

Acetofenon's picture

Jesi.