Sagorijevanje alkana!

Vanjaaaa's picture

Pomozite ljudi ako znate....:D

Pri sagorijevanju jednog mola nekog alkana oslobodi se 44,8 L ugljen dioksida , računati pri standardnim uslovima. Koliko se istovremeno oslobodi molova vode? 

Rješenje je 3

 

 

dinoo's picture

Vidiš da je riječ o etanu (C2H6)

Pa će biti...

C2H6 + 7O2 -----> 4O2 + 6H2O

n(CO2):n(H2O) = 4:6

6n(CO2) = 4n(H2O)

6V(CO2)/V0m = 4n(H2O)

4n(H2O) = 12

n(H2O) = 3 mola

 

Pozdrav

 

dinoo's picture

Reakcija ide :

2C2H6 + 7O2 ------------------>4CO2 + 6H2O

Ostalo je u redu..

 

 

Vanjaaaa's picture

E a kako ti odmah znaš da je riječ o etanu?