Elektrohemija

Marijax's picture

Treba mi pomoć oko zadataka iz elektrohemije.

Zadatak glasi: Pri elektrolizi rastopljenog kalijum-hidroksida na katodi se izdvaja... Rješenje je K.

A koje bi bilo rješenje kada bi se radilo o vodenom rastvoru KOH, a ne o rastopu?

Hemicar_u_pokusaju's picture

 

U tom slucaju na katodu ide metal, a na anodu kiseonik i izdvaja se voda.

A ako ti je u zadatku Rastvor KOH: 

KOH--> K+ + OH-

H2O-->H+ + OH- 

E, sad msm da ide ovako: 2OH- --> H2O + 1/2 O2

Tako da u ovom slucaju na katodu ide H2, na anodu O2, a izdvajaju se voda i KOH.

Marijax's picture

E, to sam i ja mislila, ali mi je bilo čudno.

Marijax's picture

A kako to da se kod rastopa izdvaja voda?

I kako bismo napisali konačnu reakciju elektrolize vodenog rastvora KOH?
To bi išlo ovako nešto, možda: 2KOH + 2H2O ---> 2H2 + O2 + 2KOH

I onda bismo skratili 2KOH i 2 KOH i dobili 2H2O ---> 2H2 + O2 ?