Adiciaja

Vanjaaaa's picture

Narode pomozite 

 

Katalickom adicijom vode na 1 penten nastaje? Rješenje je 2 pentanol

 

Motel mi neko detaljno objasniti 

Hvala unaprijed

 

Acetofenon's picture

CH2=CH-CH2-CH2-CH3 + H2O→CH3-CH(OH)-(CH2)2-CH3

Markovnikovljevo pravilo: Kada se adicija vrši na alken, čiji atomi ugljenika vezani dvostrukom vezom ne sadrže isti broj vodonikovih atoma, onda se vodonik iz reangensa vezuje za onaj ugljenikov atom koji ima više vezanih vodonikovih atoma. 

Zašto vičemo? 

Vanjaaaa's picture

Hvala ti puno imam prijemni u ponedjeljak:O

Acetofenon's picture

Koji faks?

Vanjaaaa's picture

Stomatologija...je ti student?

Vanjaaaa's picture

Znaš li mi uraditi ovaj zadatak

Koji od nabrojanih gasova bio u cilindru ako je za sagorijevanje njegovih 1,12 L potrebno 3,36 L kiseonika računati pri standardnim uslovima?

a) Propen

b.) Eten

C.) 2- buten

D) 2 penten

e) metan

 

Acetofenon's picture

Ne još, uskoro. Jel ćeš i medicinu da pokušaš?

Vanjaaaa's picture

Ja ću samo pokušati stomatologiju ako me ne primi onda ću možda zdravstvenu njegu ...koji ti upisuje ?

Vidim da baš dobro znas