Rastvori i temperatura ključanja

sara00's picture

Napravljeni su rastvori određene organske supstance, istih molalnih koncentracija, u acetonu, hloroformu i benzenu. Ako su ebulioskopske konstante (˛°Ckg/mol): acetona 1,71, hloroforma 3,63 i benzena 2,53, poredati rastvore po rastućoj vrijednosti povišenja temperature ključanja: 

a) rastvor u benzenu, rastvor u acetonu, rastvor u hloroformu
b) rastvor u acetonu, rastvor u benzenu, rastvor u hloroformu
c) rastvor u hloroformu, rastvor u acetonu, rastvor u benzenu
d) rastvor u acetonu, rastvor u hloroformu, rastvor u benzenu 

 

sara00's picture

Da li zna itko odgovor na ovo?? Hitno je .....

Acetofenon's picture

deltaTk=b*Ke

Ako su im iste molalne koncentracije, onda se samo razlikuju za ebulioskopsku konstantu, tako da koje jedinjenje ima najvišu ebulioskopsku konstantu imaće najvišu vrednost porasta temperature ključanja. Pozz :)

 

sara00's picture

Hvala ti puno :)