Je li rješenje 15,45 litara

mirza salkić's picture

Izracunati zapreminu amonijaka(pri n.u.) koju treba rastvoriti u 200g 10%-nog rastvora NH3xH20 da bi se dobio 15%-ni rastvor

Winkler's picture

Jeste.

mirza salkić's picture

ne razumem

mirza salkić's picture

zabuna mala ništa u redu je skontao sam