Teorije baza

asterix's picture

Ako Bronstedova teroija kaže da su baze proton akceptori, znači li to da se prethodno navedena teroija može primjeniti na metalne okside i hidrokside (koji su isto baze) ili su metalni oksidi i metalni hidroksidi samo baze pon Arrheniusu, a ne po BRONSTEDU?

 

Znam da se kod otapanja amonijaka potvrđuje ta Bronstedova teorija, jer tu NH3 veže proton, ali opet dolazi i do povećanja konc, OH - iona tako da tu očito vrede obe teorije. 

 

Winkler's picture

Brenšted-Lorijeva teorija kislina i baza je opštija od Arenijusove te se može očekivati da sva jedinjenja koja su definisana kao kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji budu isto tako definisane i prema Brenšted-Lorijevoj.

 

asterix's picture

Da li je kalcijev oksid Bronstedova baza zato što oksidni ion veže proton iz vode?