Aldehidi i ketoni

Danijelaaa's picture

Ako na 1,1 dimetoksicikloheksan delujemo sa vodenim rastvorom kiseline dobija se:
1) !-metoksicikloheksan 2) cikloheksanol 3) cikloheksanon 4)cikloheksen Moze li neko da mi objasni ovaj zadatak. Hvala unapred!

alexa996's picture

Kako se ponašaju acetali u kiseloj sredini?

Danijelaaa's picture

Razlazu se?

alexa996's picture

Tako je. Kisela sredina predstavlja katalizator i acetal se razlaže (uz hidrataciju) na početni karbonil i dva molekula alkohola. Uspostavlja se dinamička ravnoteža koja je itekako pomerena ka ovim jedinjenjima (osim u posebnim slučajevima, što ovaj nije).

Danijelaaa's picture

Hvala puno!