Analiticka hemija

Sofija333's picture

Odrediti maseni udeo, u procentima, rastvora fosforne kiseline koncentracije 0,22 mol/dm3 cija je gustina 1,00 g/dm3 ?

Nervozni postar2's picture

 

Kako bi odredila maseni udeo najlakse je da posmatras 1 dm3 rastvora.Kako je gustina 1g/cm3 to je masa rastvora 1000g.Na osnovu n=C/V izracunas n=0.22mol a m= nM=0.22*98=21.56g a maseni udeo 21.56/1000=0.02156 odnosno2.156%

Sofija333's picture

Hvala puno :)