Zanimljivo pitanje - Analiticka hemija

Zacy's picture

Kako se metanol moze upotrebiti za kvalitativno dokazivanje katjona i anjona?

Meni je padalo na pamet nesto sa rastvorljivoscu nekih soli u metanolu, zna li neko nesto vise o tome?

alexa996's picture

Metanol je malo manje polaran od vode, i zapaljiv je. Znam da neke soli boje njegov plamen, ali je to teško postići zbog niske temperature plamena (nedovoljno za emisiju većine metala, samo alkalni, eventualno neki zemnoalkalni).

Zacy's picture

Kao jedan od četiri reagensa za kvali analizu na ovogodisnjoj SHO je bio metanol, pored HCl, H2SO4, KI pa jedino za sta su mogli koristiti metanol po meni jeste da ga zapale pa da vide promenu boje plamena

alexa996's picture

Metanol se koristio kao rastvarač kod sinteze kompleksa, koliko sam primetio. Ne verujem da je paljenje metanola bilo dozvoljeno.