Organska hemija

buduca_studentkinja's picture

1,2-dihidroksipropan je

primarni alkohol

sekundarni alkohol

primarni i sekundarni alkohol

tercijarni alkohol

primarni i tercijarni

Mica553's picture

Odgovor je primarni i sekundarni alkohol.

CH2(OH)CH(OH)CH3

Zbog 1. Catoma za koji je vezana OH grupa je primarni, jer je taj Catom vezan samo za jedan Catom

 Zbog 2. Catoma za koji je vezana OH grupa je sekundarni, ker je taj Catom vezan za dva Catoma

alexa996's picture

Treba napomenuti da je naziv potpuno pogrešan, jer se ne daje prioritet funkcionalnoj grupi. U skladu sa tim, naziv je propan-1,2-diol.